BuxWear Dandenong Home
SPORTS - Masculine Shorts

SPORTS - Masculine Shorts

*(inc GST)

2XS

$35.00

XS

$35.00

SML

$35.00

MED

$35.00

LRG

$35.00

XL

$35.00

2XL

$35.00

3XL

$35.00

4XL

$35.00


SPORTS - Masculine Fit Shorts

Product Codes: ( USH421-A / USH421-B / USH421-C / USH421-D / USH421-E / USH421-F / USH421-G / USH421-H / USH421-I )

Category: SportswearSPORTS - Masculine Shorts

Product Code: USH421

Category: Pakenham Secondary / Sportswear

Option Code

Size

Price

USH421-A

2XS

$35.00 (inc GST)

USH421-B

XS

$35.00 (inc GST)

USH421-C

SML

$35.00 (inc GST)

USH421-D

MED

$35.00 (inc GST)

USH421-E

LRG

$35.00 (inc GST)

USH421-F

XL

$35.00 (inc GST)

USH421-G

2XL

$35.00 (inc GST)

USH421-H

3XL

$35.00 (inc GST)

USH421-I

4XL

$35.00 (inc GST)


Description: SPORTS - Masculine Fit Shorts