BuxWear Dandenong Home
SPORTS - Feminine Shorts

SPORTS - Feminine Shorts

*(inc GST)

2XS (8A)

$35.00

XS (10A)

$35.00

SML (12A)

$35.00

MED (14A)

$35.00

LRG (16A)

$35.00

XL (18A)

$35.00

2XL (20A)

$35.00

3XL (22A)

$35.00

4XL (24A)

$35.00


SPORTS - Feminine Fit Shorts

Product Codes: ( USH420-A / USH420-B / USH420-C / USH420-D / USH420-E / USH420-F / USH420-G / USH420-H / USH420-I )

Category: SportswearSPORTS - Feminine Shorts

Product Code: USH420

Category: Pakenham Secondary / Sportswear

Option Code

Size

Price

USH420-A

2XS (8A)

$35.00 (inc GST)

USH420-B

XS (10A)

$35.00 (inc GST)

USH420-C

SML (12A)

$35.00 (inc GST)

USH420-D

MED (14A)

$35.00 (inc GST)

USH420-E

LRG (16A)

$35.00 (inc GST)

USH420-F

XL (18A)

$35.00 (inc GST)

USH420-G

2XL (20A)

$35.00 (inc GST)

USH420-H

3XL (22A)

$35.00 (inc GST)

USH420-I

4XL (24A)

$35.00 (inc GST)


Description: SPORTS - Feminine Fit Shorts