BuxWear Dandenong Home
UNISEX Short Sleeve Logo Shirt

UNISEX Short Sleeve Logo Shirt

*(inc GST)

10J

$30.00

12J

$30.00

14J

$30.00

2XS

$30.00

XS

$30.00

S

$30.00

M

$30.00

L

$30.00

XL

$30.00

2XL

$30.00

3XL

$30.00

4XL

$30.00


College Short Sleeve Shirt

Product Codes: ( SHT588-A / SHT588-B / SHT588-C / SHT588-D / SHT588-E / SHT588-F / SHT588-G / SHT588-H / SHT588-I / SHT588-J / SHT588-K / SHT588-L )

Category: UnisexUNISEX Short Sleeve Logo Shirt

Product Code: SHT588

Category: Wellington College / Unisex

Option Code

Size

Price

SHT588-A

10J

$30.00 (inc GST)

SHT588-B

12J

$30.00 (inc GST)

SHT588-C

14J

$30.00 (inc GST)

SHT588-D

2XS

$30.00 (inc GST)

SHT588-E

XS

$30.00 (inc GST)

SHT588-F

S

$30.00 (inc GST)

SHT588-G

M

$30.00 (inc GST)

SHT588-H

L

$30.00 (inc GST)

SHT588-I

XL

$30.00 (inc GST)

SHT588-J

2XL

$30.00 (inc GST)

SHT588-K

3XL

$30.00 (inc GST)

SHT588-L

4XL

$30.00 (inc GST)


Description: College Short Sleeve Shirt