BuxWear Dandenong Home
Boys Shirt with logo

Boys Shirt with logo

*(inc GST)

8

$53.00

10

$53.00

12

$53.00

14

$53.00

16

$53.00

18

$53.00

20

$53.00

22

$53.00


Boys Shirt with logo

Product Codes: ( SHT038A / SHT038-A / SHT038-B / SHT038-C / SHT038-D / SHT038-E / SHT038-F / SHT038-G )

Category: PerformingBoys Shirt with logo

Product Code: SHT038

Category: NIYPAA / Choir / Performing

Option Code

Size

Price

SHT038A

8

$53.00 (inc GST)

SHT038-A

10

$53.00 (inc GST)

SHT038-B

12

$53.00 (inc GST)

SHT038-C

14

$53.00 (inc GST)

SHT038-D

16

$53.00 (inc GST)

SHT038-E

18

$53.00 (inc GST)

SHT038-F

20

$53.00 (inc GST)

SHT038-G

22

$53.00 (inc GST)


Description: Boys Shirt with logo