BuxWear Dandenong Home
Masculine Choir Shirt

Masculine Choir Shirt

*(inc GST)

8

$53.00

10

$53.00

12

$53.00

14

$53.00

16

$53.00

18

$53.00

20

$53.00

22

$53.00


Masculine Choir Shirt

Product Codes: ( SHT038-A / SHT038-B / SHT038-C / SHT038-D / SHT038-E / SHT038-F / SHT038-G / SHT038-H )

Category: PerformingMasculine Choir Shirt

Product Code: SHT038

Category: NIYPAA / Choir / Performing

Option Code

Size

Price

SHT038-A

8

$53.00 (inc GST)

SHT038-B

10

$53.00 (inc GST)

SHT038-C

12

$53.00 (inc GST)

SHT038-D

14

$53.00 (inc GST)

SHT038-E

16

$53.00 (inc GST)

SHT038-F

18

$53.00 (inc GST)

SHT038-G

20

$53.00 (inc GST)

SHT038-H

22

$53.00 (inc GST)


Description: Masculine Choir Shirt