BuxWear Dandenong Home
WINTER - L/S HCC Logo Shirt Primary

WINTER - L/S HCC Logo Shirt Primary

*(inc GST)

4

$32.00

6

$32.00

8

$32.00

10

$32.00

12

$32.00

14

$32.00


WINTER - L/S Logo Shirt Primary

Product Codes: ( SHT028-A / SHT028-B / SHT028-C / SHT028-D / SHT028-E / SHT028-F )

Category: Primary - BoysWINTER - L/S HCC Logo Shirt Primary

Product Code: SHT028

Category: Heatherton Christian College / Primary - Boys

Option Code

Size

Price

SHT028-A

4

$32.00 (inc GST)

SHT028-B

6

$32.00 (inc GST)

SHT028-C

8

$32.00 (inc GST)

SHT028-D

10

$32.00 (inc GST)

SHT028-E

12

$32.00 (inc GST)

SHT028-F

14

$32.00 (inc GST)


Description: WINTER - L/S Logo Shirt Primary