BuxWear Dandenong Home
WINTER Navy Tights

WINTER Navy Tights

*(inc GST)

S

$12.00

Ave

$12.00

Tall

$12.00

XTall

$12.00

2XTall

$12.00


Adult Tights

Product Codes: ( HOS999DAN-NVY-A / HOS999DAN-NVY-B / HOS999DAN-NVY-C / HOS999DAN-NVY-D / HOS999DAN-NVY-E )

Category: Feminine OptionWINTER Navy Tights

Product Code: HOS999DAN-NVY

Category: Dandenong High School / Feminine Option

Option Code

Size

Price

HOS999DAN-NVY-A

S

$12.00 (inc GST)

HOS999DAN-NVY-B

Ave

$12.00 (inc GST)

HOS999DAN-NVY-C

Tall

$12.00 (inc GST)

HOS999DAN-NVY-D

XTall

$12.00 (inc GST)

HOS999DAN-NVY-E

2XTall

$12.00 (inc GST)


Description: Adult Tights