BuxWear Dandenong Home
Summer Dress

Summer Dress

*(inc GST)

4J

$56.00

6J

$56.00

8J

$56.00

10J

$56.00

12J

$59.00

14J

$59.00

16J

$59.00


Summer Dress

Product Codes: ( DRE200-A / DRE200-B / DRE200-C / DRE200-D / DRE200-E / DRE200-F / DRE200-G )

Category: Summer UniformSummer Dress

Product Code: DRE200

Category: St Francis of the Fields / Summer Uniform

Option Code

Size

Price

DRE200-A

4J

$56.00 (inc GST)

DRE200-B

6J

$56.00 (inc GST)

DRE200-C

8J

$56.00 (inc GST)

DRE200-D

10J

$56.00 (inc GST)

DRE200-E

12J

$59.00 (inc GST)

DRE200-F

14J

$59.00 (inc GST)

DRE200-G

16J

$59.00 (inc GST)


Description: Summer Dress